top of page

Advice for Ukrainians on Common Problems and Next Steps
(in Ukrainian and then below in English)

Поради українцям у Чурті щодо вирішення певних питань та проблем

 

Як бути зі шкільним транспортом? (Довезення та забирання дитини\дітей зі школи)

 

1. Зверніться до хостів

Першою порадою було б звернутись за допомогою та порадою до ваших господарів\хостів. Можливо, ви вже просили їх про допомогу з транспортуванням до школи. Однак ми всі знаємо, що речі можуть бути неправильно інтерпретовані або «загубитися в перекладі» (особливо, коли ми використовуємо такі програми, як Google Translate), тому, можливо, варто надіслати їм ще один запит, можливо, електронним листом. Бажано попросити когось, хто вільно володіє англійською, допомогти вам написати електронний лист або перевірити його для вас. 

Важливо чітко пояснити свою проблему. В листі до хостів радимо повторити, що ви вдячні за всю ту допомогу, яку вони вам уже надали. Потім варто уточнити, що ви не очікуєте, що вони самостійно забезпечуватимуть вас щоденним шкільним транспортом, оскільки ви розумієте, що це, ймовірно, неможливо. Скажіть, що вам потрібна їх порада, щоб розробити план транспортування дитини\дітей до\з школи. Попросіть їх допомогти вам створити цей план. Наприклад, чи можуть вони зв’язати вас з іншими місцевими сім’ями (в ідеалі з тієї ж школи або шкіл)? Або чи зможуть вони поговорити з представниками школи від вашого імені.

2. Зверніться до школи

Якщо це не допоможе вирішити проблему, радимо звернутися безпосередньо до школи (або шкіл, якщо у вас кілька дітей). Якщо це «державна школа», то школа зобов’язана допомогти з транспортом, якщо сім’я живе на відстані більше 2-ох миль. Якщо це «приватна» (платна) школа, вони все одно прагнутимуть допомогти всім сім’ям, які є частиною їхньої школи. 

Розкажіть шкільному керівництву про наявну проблему з транспортуванням та уточніть в чому полягають ваші найбільші труднощі. Запитайте, чи можуть вони допомогти вам розробити план. Вони можуть, наприклад, допомогти в забезпеченні шкільного транспорту або налагодженні контакту з іншими сім’ями в школі. Можливо, підвезення\забирання зі школи можна розділити між різними сім’ями в різні дні.

3. Знайдіть водія-волонтера

Ви можете перевірити, чи є місцеві волонтери, які могли б допомогти як водії. Ви можете зробити це в групі Churt for Ukraine у WhatsApp та/або через Haslemere Homes for Ukraine або Nextdoor. Однак, оскільки це, ймовірно, буде хтось невідомий вам, важливо, щоб ви супроводжували водія, який їде забирати дітей. Не просіть їх забрати дитину самостійно. (Алекс може допомогти зконтактувати волонтерів-водіїв, якщо ви виберете цей варіант).

4. Спитайте поради у місцевої ради

Також ви можете звернутися до місцевої ради (local council) за порадою щодо ваших прав на транспорт. Також можна проконсультуватись у Citizens Advice Bureau (див. www.citizensadvice.org.uk).

 

Difficulties with School Transport (I.e. drop-offs and pick-ups)

 

1. The first step is generally always to ask your hosts for their advice. You may feel you have already asked them for help with this. However, we all know that things can be misunderstood or get ‘lost in translation’ (especially when we use apps like Google Translate) so it may well be worth sending them another request, perhaps in an email. It is advisable to ask someone who is fluent in English to help you write the email or to check it for you.  It is important to explain the  problems you are having  clearly. We recommend that you reiterate your appreciation for all the help they have given you already. You can then clarify that you do not expect them to (for example) supply daily school transport for you themselves, as you understand that this is probably not possible or practical, but that you need their advice establishing a plan for your school transport needs.  Ask them to help you create this plan. For example, can they put you in touch with other local families (ideally from the same school or schools)?  Or can they talk to the school on your behalf?

2. If this does not help resolve the problem, we suggest asking to speak to the school (or schools if you have several children) directly. If it is a ‘state school’ then the school has a duty of care to help with transport if the family lives more than 2 miles away. If it is a ‘private’ / independent (fee paying) school, they will still want to be anxious to help all the families who are part of their school. Again, explain the problem and the specific challenges, and ask whether they can help you develop a plan or give you any advice. They might, for example, be able to help in terms of either providing some school transport or establishing contact with other families in the school. Perhaps lifts could be shared between different families on different days. 

3. You can look into whether there are any local volunteers who might be able to help as drivers. You could do this on the Churt for Ukraine WhatsApp group and/or through Haslemere Homes for Ukraine or Nextdoor. However since this would probably be someone unknown to you, it would be essential that you accompany the driver going to collect the children. Do not ask them to collect a child alone.  (Alex can help with making these approaches if you want to go ahead). 

4. You can also contact the local council for advice on your rights to transport. Also the Citizens Advice Bureau (see www.citizensadvice.Org.Uk). 

bottom of page